About project / O projekcie

IVF project for 2015

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Projekt „Via Benedictina na cestě” wspiera turystykę, edukację i kulturę, podnosząc poziom wiedzy na temat klasztorów benedyktyńskich w Europie Środkowej. Projekt obejmuje działania na rzecz kontynuacji współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń i wzajemnego wsparcia, lepszy poziom ogólnodostępnych informacji na temat poszczególnych obiektów benedyktyńskich z Europy Środkowej (przewodnik turystyczny w pięciu wersjach językowych), podniesienie poziomu ich odwiedzin (też konkurs turystyczny) i przybliżenie dzieciom wiedzy na życia w klasztorze. Projekt jest związany bezpośrednio z projektem „Via Benedictina. Dziedzictwo benedyktyńskie w Europie Środkowej “ i stanowi kontynuację pogłębiania współpracy między Republiką Czeską, Polską, Słowacją i Węgrami.

 

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe. The project includes fostering and maintaining previously established international cooperation, exchanging experience and mutual support, improving quality of information channels towards wide public regarding Benedictine monasteries in Central Europe (e.g.: a guidebook in five languages). Further aim of the project is to increase tourist traffic (tourist competition), as well as to give closer insight into monastery life to children. The project is a direct continuation of a project realized in 2014 „Via Benedictina, Benedictine heritage in Central Europe” and carries on in deepening cooperation among Benedictine places in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. 

Program:

02.2015 – preparation of passports and promotion of competition, text preparation

03.2015 – 04. 2015 – text editing, preparation of special sections on web site, distribution of passports and competition kick-off

05.2015 - 08.2015 – text translation, creation of special section on web site

09.2015 – DTP and graphic work on the guide book, children web site section kick-off

10.2015 – printing and distribution of the book, finalizing tourist competition

Partners:

Benedictine Abbey in Tyniec (Poland)

Hungarian Benedictine Congregation the Archabbey of Pannonhalma (Hungary)

Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia)

Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic (Czech Republic)

Fundacja w paski (Poland)

Visegrad fund

 

Benedictine Abbey in Tyniec (Poland) Hungarian Benedictine Congregation the Archabbey of Pannonhalma (Hungary) Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia) Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic (Czech Republic) Fundacja w paski (Poland) Visegrad fund
Podzielić na