Zarządzanie czasem

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Cel seminarium: Nauczenie się efektywnego zarządzania własnym czasem, lepsze wykorzystanie czasu pracy i czasu wolnego

Czas trwania: 2 dni

Treść: Inwentaryzacja czasu, określanie priorytetów i celów, delegowanie, automotywacja, zasada Pareta, systematyka planowania czasu i środki pomocnicze

Metody: rozmowa, feedback, drama, testy i rozwiązywanie problemów

Cena: 4 950,- CZK bez VAT. W cenie ujęty obiad, poczęstunek, materiały edukacyjne. każdy uczestnik po ukończeniu seminarium otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia.

Rabaty ilościowe (więcej uczestników z jednej firmy, albo udział jednej osoby w większej ilości zajęć w ciągu roku kalendarzowego)

  • 2 uczestników lub 2 szkolenia – rabat 5%
  • 3 uczestników lub 3 szkolenia – rabat 10%
  • 4 uczestników lub 4 szkolenia – rabat 15 % 

Najbliższy termin:  w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt bezpośredni.

Podzielić na