Projekty

Wieczór dobroczynny dla Ziemi Broumovskiej

3. 6. 2022

czytaj więcej >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | degustacja najlepszych win czeskich i morawskich z Salonu Win Republiki Czeskiej

czytaj więcej >

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Dzięki grantom będziemy mogli zrealizować wiele różnych przedsięwzięć.

Broumovsko - rozwój zrównoważony 2018

Centruk Edukacji i Kultury Broumov o.p.s. od 1.1.2018 do 31.12.2018 realizuje projekt Broumovsko - rozwój zrównoważony 2018 (Broumovsko udržitelně 2018) przy wsparciu Kraju Královéhradeckiego....

Cały artykuł

Klasztor Broumov - pobyty EVP

Agencja Rozwoju Ziemi Broumovskiej (Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.) w 2019 roku realizuje projekt „Klášter Broumov - pobytové EVP”, który uzyskał wsparcie Państwowego Funduszu Środowiska Naturalnego.  Więcej informacji...

Cały artykuł

Interpretacja dziedzictwa przyrodniczego parku krajobrazowego CHKO Broumovsko

Agencja Rozwoju Ziemi Broumovskiej z.s. od 1 marca 2017 r. do 30 września 2018 r. realizuje projekt „Interpretacja dziedzictwa przyrodniczego parku krajobrazowego CHKO Broumovsko” (czes. „Interpretace přírodního dědictví...

Cały artykuł

Projekty realizowane ze wsparciem Miasta Broumov

Miasto Broumov w 2019 r. wsparło następujące działania: Za poklady Broumovska o.p.s. / Festiwal muzyczny Za poklady Broumovska 2019 Broumovská klávesa, z.s. / 9 edycja Międzynarodowego Konkursu dla Młodych...

Cały artykuł

Klášter Broumov - żywe europejskie centrum kultury i edukacji

Projekt, którego celem jest przywrócenie tradycyjnych celów Klasztoru Benedyktyńskiego w Broumovie, jako centrum edukajci i kultury. ...

Cały artykuł

Urbarz Broumovski

Przygotowujemy się do wydania czeskiego tłumaczenia urbarza Hesseliusza z lat 1676-1677 (Das Braunarer Urbarium von 1676-1677). Urbarz wykonał zarządca majątku broumovskiego - Johan Georg Hesselius. Obecnie oryginał tego zabytku kultury znajduje się...

Cały artykuł

Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina – W drodze

Projekt „Via Benedictina na cestě” wspiera turystykę, edukację i kulturę, podnosząc poziom wiedzy na temat klasztorów benedyktyńskich w Europie Środkowej....

Cały artykuł

Podzielić na