Program obchodów 2013

Cały rok 2013 świętowaliśmy przybycie benedyktynów na Ziemię Broumovską.

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Program obchodów

Luty

Ogłoszenie publicznej zbiórki dzieł dokumentujących historię Ziemi Broumovskiej. 

Marzec

Ogłoszenie konkursu „Osiem stuleci, jeden krajobraz“.

Kwiecień

27.4, godz. 15:30 - wernisaż wystawy „Via Benedictina – 800 let od przybycia benedyktynów na Ziemię Broumovską“ - Muzeum w Policy nad Metują.

27.4, godz. 18:00 - koncert popołudniowy zespołu Barocco Sempre Giovane i wiolonczelisty Jiřígo Bárty w polickim kościele klasztornym Wniebowzięcia Maryi Panny.

Maj

Benedyktyni w broumovskim krajobrazie – wycieczka historyczno-przyrodnicza z przewodnikiem-specjalistą. 

25.5 Dzień rzemiosła w polickim klasztorze.

Czerwiec

7.6 Festiwal Dvořáka: Laudatio Antonína Dvořáka - Koncert na organy i lektora, udział wzięli Václav Postránecký i Aleš Bárta. Kościół klasztorny Wniebowzięcia maryi Panny, Polica nad Metują.

29.6, godz. 15:30 - wernisaż wystawy „Via Benedictina – 800 let od przybycia benedyktynów na Ziemię Broumovską“ - Muzeum Ziemi Broumovskiej.

29.6, godz. 18:00 - koncert inaugurujący VIII edycję festiwalu „Za poklady Broumovska“. Wystąpili Kateřina Šmídová-Kalvachová, sopran, Pavel Švingr, bas i Miroslav Sekera, fortepian. Klaszter Benedyktyński w Broumovie.

Lipiec

Festiwal „Za poklady Broumovska“

Sierpień

Festiwal „Za poklady Broumovska“

Wrzesień

Benedyktyni w krajobrazie Ziemi Broumovskiej – wycieczka historyczno-przyrodnicza z przewodnikiem-specjalistą. 

Październik

2 i 3.10 Międzynarodowa konferencja tematyczna, uroczysta msza i koncert muzyki klasycznej - premiera kompozycji Petra Kořínka przy okazji benedyktyńskiego jubileuszu. Klasztor Benedyktyński w Broumovie.

15.10, godz. 15:30 - wernisaż wystawy „Via Benedictina – 800 let od przybycia benedyktynów na Ziemię Broumovską“ - Muzeum Czech Wschodnich, Hradec Králové.

Listopad

22.11, „benedyktyńskie dziedzictwo: korzyść czy brzemię“ - dyskusja panelowa ze znanymi postaciami życia publicznego - Pellyho domy, Polica nad Metują.

Podzielić na