Dzieje się w klasztorze

25 czwartek
ScienceCafé: Jak nawodnić osuszone siedliska przyrodnicze...
ScienceCafé
początek wydarzenia o godz. 18 h

ScienceCafé: Jak nawodnić osuszone siedliska przyrodnicze...

Czwartek 25 października 2018, godz. 18:00
Klasztor Broumov / Sala Kreślarnia

Prelegent: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Bilety: 60 CZK (30 CZK uczniowie i U3V)
Rezerwacje: sarka.vavrova@broumovsko.cz / +420 728 567 176

Wykład ze wsparciem Kraju Královéhradeckiego.

Powrót do kalendarza wydarzeń