Akademia Maiwalda

Wieczór dobroczynny dla Ziemi Broumovskiej

3. 6. 2022

czytaj więcej >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | degustacja najlepszych win czeskich i morawskich z Salonu Win Republiki Czeskiej

czytaj więcej >

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Jeszcze niedawno temu zastanawialiśmy się w Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov na dym, jak nazwiemy cykl programów edukacyjnych dla dzieci. Natrafiliśmy jednak na ciekawą postać, niemal zapomnianą - P. Vincenta Maiwalda OSB (1862–1951).

Zaczęliśmy zbierać informacje na temat jego życia i stało sięjasne, że powstająca akademia powinna nosić jego imię. Vincent Maiwald był ważnym w środowisku botanikiem, benedyktynem, nauczycielem i przez trzydzieści lat dyrektorem Gimnazjum Klasztornego w Broumovie.

O Akademii:

Akademia Maiwalda zajmuje się edukacją ekologiczną i działaniami oświatowymi mającymi na celu wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę, za nas samych i za innych ludzi.

Pojęcie „ekologii“ traktujemy jako obszar działań, w krórym przenikają się kwestie relacji w środowisku naturalnym, ale relacje międzyludzkie i między różnymi organizmami. Czerpiemy z dorobku poprzedników i interpretujemy dziedzictwo kulturowe klasztoru benedyktyńskiego. Oferujemy róznorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży nawiązujące do świata przyrody, ekologii, historii i twórczości, bazując jednocześnie na bogatych tradycjach benedyktyńskich i wiedzy tego zakonu. Wspieramy dziecięcą kreatywność, rozwój samoświadomości i tolerancję.

Poprzez działania oświatowe skłaniamy dzieci, otoczenie i sami siebie do odpowiedzialnych zachowań wobec przyrody, rozważnego podejścia konsumenckiego i czynnego pozytywnego wpływania na swoje otoczenie. Oferujemy prelekcje, zajęcia terenowe i wydawnictwa.

„Ad sapientiam versus“ – w kierunku mądrości; zgodnie z podręcznikiem życia, którym jest sam świat i życie wokół nas.

Akademia Maiwalda

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty zajęć ekologicznych

Podzielić na