Informacje o projekcie

Projekt w ramach programu CZ 06 - Dziedzictwo kulturowe i sztuka współczesna EHP i Fundusze Norweskie 2009 – 2014

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Celem projektu jest pomoc w przywróceniu jednej z dawnych funkcji klasztoru benedyktyńskiego w Broumovie, czyli działalności edukacyjnej i kultiralnej. Jest to narodowy zabytek kultury, którego historia sięga początków XIII w. Klasztor od stuleci pełnił rolę centrum duchowego, kulturowego, edukacyjnego i gospodarczego w regionie i w różnych okresach historycznych miał duże znaczenie nie tylko w skali regionalnej, ale także czeskiej i europejskiej. Z powodu nieszczęśliwych wydarzeń drugiej wojny światowej, i okresu nastepującego po niej, klasztor stracił nie tylko oparcie ekonomiczne, ale także swoje znaczenie duchowe. Po opustoszeniu klasztoru nastapiło jego wykorzystanie początkowo jako obozu koncentracyjnego dla prześladowanej wówczas społeczności sióstr i braci zakonnych, a następnie klasztor służył na potrzeby archiwum tajnych służb SB (StB). W okresie tym nastąpiło zniszczenie zabytku i nastały złe czasy dla regionu, który dawniej podlegał administracji klasztoru.

Dzięki realizacji fazy przygotowawczej projektu nastapi wzmocnienie partnerstwa i wymiana know-how z grupą muzyczną Engegard Quartet i cztery powiązane ze sobą działania kulturalno-edukacyjne, które jednocześnie wchodza do efektów projektu. W zakresie niektówych działań Agencja Rozwoju Ziemi Broumovskiej ma już wieloletnie doświadczenia, a inne są pilotazowe. Dzięki temu projektowi i współpracy z zagranicznymi partnerami realizowane działania kulturalno-edukacyjne nabierają wymiaru europejskiego. Na potrzeby takich przedsięwzięć będą obecnie przeznaczone odpowiednie pomieszczenia w nowo wyremontowanej części klasztoru benedyktyńskiego.

Poprzez włączenie partnerów zagranicznych do projektu nastapi nie tylko wzmocnienie stosunków bilateralnych między uczestniczącymi jednostkami kulturalnymi, ale głównie nastąpi wzmocnienie dialogu kultirowego i poznawanie zróżnicowania kulturowego z partnerami północnymi. Klasztor w ten sposób ponownie osiągnie status europejskiego centrum edukacji i kultury, podobnie jak to miało miejsce przez długie stulecia. Rozpoczęta współpraca stanie się kamieniem węgielnym długoletniej współpracy przy przedsięwzięciach realizowanych w klasztorze.

Projekt obejmuje wysokiej jakości programy artystyczne, skierowane do róznych grup docelowych. Część programu dązy do osiągnięcia opinii renomowanych przedsięwzięć w Republice czeskiej i Europie Środkowej – np. festiwal muzyczny Za poklady Broumovska (www.zapoklady.cz). Kolejnym przedsięwzięciem objętym projektem jest galeria Galerie Dům (www.galeriedum.cz) i związany z nią unikatowy projekt Site Specific (www.galeriedum.cz). Druga część programu dotyczy działań uzupełniających lub rozszerzających ofertę kulturalną dla zbiorowości lokalnej. W ramach programu ArtCafé są oferowane wyjątkowe wydarzenia artystyczne i muzyczne w formie stylizowanych "klubowych" programów.

Gwarancją wysokich wartości artystycznych tych działań jest profesjonalny zespół organizacyjny. Są to znani specjaliści z zakresu kultury i sztuki, z którymi Agencja Rozwoju Ziemi Broumovskiej (APRB) współpracuje długookresowo. Pod kątem organizacyjnym realizacja podprojektów jest zabezpieczona przez agencję ARZB (APRB), która ma wieloletnie doświadczenie w zakresie takich przedsięwzięć.

Projekt jest wpierany przez rodki z Islandii, Lichtenštajnu i Norwegii.

Zobacz nasz profil na Facebooku: Klasztor Broumov - żywe europejskie centrum kultury i edukacji

Podzielić na