Fresk \"Pokłon Trzech Króli\"

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

W latach 70. XX w. w małej wieży (dzwonnicy) pod białą ścianą odkryto fresk gotycki „Pokłon Trzech Króli“ (około II poł. XIV w.). Mała wieża i światynia opatska stanowią jeden z niewielu fragmentów pierwotnego kościoła gotyckiego, które zachowały się mimo przebudowy na kościół barokowy.

Podzielić na