Ściany Broumova

Bruomovské stěny - pełne mistyki puntky widokowe w czeskiej części Gór Stołowych

Za poklady Broumovska

Festiwal muzyki klasycznej

czytaj więcej >

Ściany Broumova, Broumowskie Ściany (czes. Broumovské stěny) – pasmo górskie w Czechach, zaliczane do Gór Stołowych (Wyżyna Broumovska), między Skałami Adrszpasko-Cieplickimi a masywem Szczelińca; przechodzi przez nie europejski dział wodny.

Płyta piaskowcowa tworząca Broumowskie Ściany jest nachylona ku południowi, a ku północy opada typową kuestą kuKotlinie Broumowskiej. Broumowskie Ściany rozpoczynają się na zachodzie od Honského Špičáku (652 m n.p.m.). W kierunku wschodnim występują następujące wzniesienia: Strážna hora (688 m n.p.m.), Loučna hora (647 m n.p.m.),Hvězda, Supí hnízdo, Velká kupa (708 m n.p.m.), Koruna (769 m n.p.m.) i Božanovsky Špičák (773 m n.p.m.), który jest najwyższym wzniesieniem Broumowskich Ścian. Na południe od Bożanowskiego Szpiczaka odchodzi grzbiet ze szczytem Signál (708 m n.p.m.). Na niektórych szczytach znajdują się labirynty skalne (Bożanowski Szpiczak, Signál), a na wszystkich skałki i ich zgrupowania. Broumowskie Ściany porozcinane są głębokimi wąwozami, obfitującymi w przeróżne formy skalne. Najbardziej znane, to Kovářova rokle, Hruškova rokle, Hájkova rokle.

Ciekawym szczytem Broumowskich Ścian jest leżąca nieopodal Koruna z punktem widokowym i ciekawymi formami skalnymi na szczycie.

Największą atrakcją turystyczną jest góra Hvězda (674 m n.p.m.), na której szczycie, na skalnej krawędzi, znajduje siębarokowa kaplica Matki Boskiej Śnieżnej, wykonana z piaskowca ciosowego (w rzucie z góry budowla ma kształt pięcioramiennej gwiazdy). Szczyt wziął swoją nazwę od krzyża z pozłacaną pięcioramienną gwiazdą, ustawionego tu w roku 1670. Na Hvězdzie znajduje się również schronisko "Chata Hvězda", wybudowana w stylu szwajcarskim przez Jana Napomucena Rottera w latach 1854-1856.

Teren Ścian Broumova objęty jest ochroną w ramach obszaru chronionego CHKO Broumovsko.

Źródło: pl.wikipedia.org

Podzielić na