Marzec: Štěpánka Jislová, Stefan Gräfe

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Štěpánka Jislová – czeska ilustratorka i autorka komiksów. W 2016 r. otrzymała stypendium Wilkinson College w Kalifornii w ramach prestiżowego grantu GETTING TO KNOW EUROPE. 

Stephan Gräfe – niemiecki pisarz i artysta. Obecnie mieszka w Hildesheim.

Štěpánka Jislová w Broumovie

Na początku marca w Domku Literackim na terenie broumovskiego klasztoru pojawiła się Štěpánka Jislová - czeska ilustratorka i autorka komiksów. W dniu 19 marca w Bibliotece Miejskiej w Broumovie miało miejsce jej, wspólne z neimieckim pisarzem...

Cały artykuł

Podzielić na