24 sobota
Victoria Ensemble
Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov
začátek akce 18 h

Victoria Ensemble

Božanov, kostel sv. Máří Magdalény

Victoria Ensemble

Viktorie Dugranpere, umělecká vedoucí, soprán
Michaela Králová, alt
Ondřej Holub, tenor
Martin Vacula, bas
Jan Hádek, Petra Ščevková, housle
Jana Vavřínková, Matěj Klimeš, viola
Helena Matyášová, violoncello
Štěpán Pokorný, varhanní pozitiv

Program:

Hudba českých barokních klášterů
Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus 
Gunther Jacob: Dialogus valedictorius inter Iesum et Mariam
Adalbert Pelikán: Missa Sancti Adalberti 
Antonín Reichenauer: 4 offertoria 
Antonín Celestýn Mentzel: Miserere mei Deus 
Antonín Celestýn Mentzel: Litanie de Sancti Patronis regni Bohemie 

Prezentace a znovuobjevování děl broumovského archivu je jedním z dlouhodobých cílů festivalu Za poklady Broumovska. V minulých letech proběhla v rámci festivalu například obnovená premiéra školské hry Augustina Šenkýře Dies Numini et Principi v podání členů orchestru a sboru Národního divadla, v roce 2020 společnost Za poklady Broumovska ops vydala tiskem faksimile Beethovenova klavírního koncertu č. 1 C dur, nalezenou v nezpracované části hudebnin broumovského archivu a navázala jeho provedením Filharmonií Hradec Králové s klavíristou Matyášem Novákem.

V programu božanovského koncertu zazní méně známé skladby první poloviny 18. století, dochované v hudebních sbírkách českých barokních klášterů, v archivu broumovském, rajhradském, strahovském, piaristické koleje ve Slaném apod.  Z tohoto období se u nás dochovalo jen velmi málo hudebních pramenů, dochovaná tvorba některých těchto autorů je však srovnatelná s vysokým evropským standardem. Broumovský klášter byl v 18. století jedním z nejvýznamnějších hudebních středisek českých zemí. Zde působil celý život jako učitel a regenschori Antonín Celestin Mentzel (1684-1740), jehož skladby uvádí festival v tomto programu na Broumovsku jako premiéru. 

Vstupné je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům

Zpět na kalendář akcí