Univerzita třetího věku

Studujte každý rok nová témata z historie, literatury či ochrany přírody

Noční hrané prohlídky / Aloisovy lapálie

Každý prázdninový pátek

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Letní vzdělávací programy

hravý prázdninový program pro rodiny s dětmi

více info >

Letem světem, nejen s petem

zážitková výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

Prohlídky jsou opět OTEVŘENY pro veřejnost!

Otevřeno denně od 9:00 do 16:00.

více info >

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody.

Semestry:

Zimní semestr / říjen - leden
Letní semestr / únor - květen

Poplatek: 250 Kč / semestr

Zájemci, kteří by se chtěli přihlásit, si mohou vyžádat elektronickou přihlášku na adrese univerzita@broumovsko.cz nebo se stavit osobně v kanceláři Agentury pro rozvoj Broumovska na adrese Klášterní 1, Broumov.

Více informací: +420 491 521 283, +420 734 443 161

Zimní semestr

Katedra archeologie FF UHK se představuje

1. Lovci, sběrači a jejich doba: paleolit a mezolit na území ČR a okolních oblastí.

17. 10. 2019, 13:00, Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2. Svět doby železné pohledem archeologie.

21. 11. 2019, 13:00, Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.

3. Archeologie středověku a její přínos pro poznání historie.

12. 12. 2019, 13:00, Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.

4. Prusko-rakouské války 18. století pohledem archeologie.

16. 1. 2020, 13:00, Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.

Letní semestr

Katedra sociologie FF UHK se představuje

1. 100 generací ve věkové struktuře české populace.

20. 2. 2020, 13:00, RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.

2. Kde domov můj?

18. 6. 2020, 13:00, PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D

3. Jak lépe komunikovat na cestách do ciziny

25. 6. 2020, 13:00, Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.

4. Sociologie hranic a sociologické výzkumy pohraničí.

24. 9. 2020, 13:00, PhDr. Michal Tošner, Ph.D.

Sdílejte na