Akce v klášteře

24 čtvrtek
Science Café: Vrozené a naučené v chování
ScienceCafé
začátek akce 18 h

Science Café: Vrozené a naučené v chování

Čtvrtek 24. 9. 2020 od 18.00 
Sál Dřevník / Klášter Broumov

Přednáška významného českého psychiatra Cyrila Höschla vysvětlí, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání.

V přednášce bude přiblížen nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture) a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.

Přednášející: Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007 -2008 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 -2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165
Vstupné: 60 Kč / 30 Kč (studenti a U3V)
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.

Foto: Daniel Horák - Current Media, s.r.o.

Zpět na kalendář akcí