Projekty podpořené městem Broumov

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro MŠ, ZŠ i SŠ...

více info >

Město Broumov v roce 2020 podpořilo následující aktivity: 


Za poklady Broumovska o.p.s.
Hudební festival Za poklady Broumovska 2020
Letní hornové kurzy 2020

Pro rozvoj Broumovska, o.p.s.
Strategická rada regionu Broumovsko

Broumovská klávesa, z.s.
Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa 2020

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.
Broumovské diskuse 2020, 7. ročník

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.
zajištění provozu „Vzdělávacího a kulturní centra Klášter Broumov“

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s.
marketingové aktivity regionu Broumovska

Naše Broumovsko o.p.s.
propagace zpravodajského serveru Naše Broumovsko

Sdílejte na