19 čtvrtek
Péče o charakter v míru i válce (přednáška i diskuse)
Kreslírna
začátek akce 17:30

Péče o charakter v míru i válce (přednáška i diskuse)

Čtvrtek 19. května v 17:30
Klášter Broumov, sál Kreslírna

Přednášku a diskusi vede prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Univerzita Hradec Králové a Centrum rozvoje charakteru.

Zveme vás na přednášku a diskusi, ve které se společně zamyslíme nad tím, o čem možná v dnešní době přemýšlíme, ale málo se o tom mluví. „Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena,“ říká Komenský v Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Jak si uchovat lidskost v době války? Jak pečovat o lidský charakter a hodnoty, které jsou míro-tvorné? Co nás učí válka o našem lidství? Co nás učí válka o míru? Je válka nutná, aby byl mír? Jak souvisí mír s výchovou?

Vstupné: 50 Kč

Přednášku budeme vysílat i online, aby se dostala i k těm, kteří to do sálu Kreslírna v broumovském klášteře mají daleko. Pokud jste ale z okolí, moc rádi vás uvítáme naživo v Kreslírně. Osobní setkání a diskuse za to stojí.

––

Akce je společnou iniciativou Centra rozvoje charakteru a projektu Broumovské diskuse. Akce se koná díky podpoře Nadace BLÍŽKSOBĚ.

Centrum rozvoje charakteru se otázkám dobra, charakteru, lidskosti a etickým rozměrům každodenního života věnuje ve svých aktivitách dlouhodobě.

Broumovské diskuse každoročně otevírají témata důležitá pro naši společnost; téma 9. ročníku konference zní: Solidarita a sounáležitost (2.–5. 11. 2022).

Předprodej

Zpět na kalendář akcí