Noční prohlídky

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro MŠ, ZŠ i SŠ...

více info >

Při nočních prohlídkách zažijete jedinečnou atmosféru potemnělého kláštera. Prohlídky jsou tematicky zaměřené na momenty života v klášteře a zavádějí návštěvníky do nejkrásnějších historických interiérů kláštera - do vzácně dochované klášterní knihovny se 17 tisíci svazky knih, do refektáře s unikátní kopií Turínského plátna a do bohatě zdobeného klášterního kostela sv. Vojtěcha.  

Termíny prohlídek: 1. 7. 2020 – 29. 8. 2020 | každou prázdninovou středu a sobotu ve 20:30 a 22:00

Vstupné: 160 Kč / 95 Kč (děti)

Rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz

Sdílejte na