Maiwaldova akademie

Dobročinný večer pro Broumovsko

3. 6. 2022 | Společenský večer s aukcí, rautem a ochutnávkou vín

více info >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | Veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR

více info >

Olga Paštéková: Mezisvěty

Výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Kniha v době středověku

nové vzdělávací programy pro školy

více info >

Za poklady Broumovska

Festival klasické hudby, koncerty po celé léto

více info >

Není to tak dávno, kdy jsme přemýšleli ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov, jak pojmenujeme cyklus environmentálních vzdělávacích programů pro děti a objevilo se před námi polozapomenuté jméno P. Vincence Maiwalda OSB (1862–1951).

Začali jsme pátrat po jeho osudu a brzy bylo jasné, že vznikající Akademie se bude jmenovat právě po něm. Vincenc Maiwald byl totiž významným botanikem, benediktinem, učitelem a posléze třicet let ředitelem Klášterního gymnázia v Broumově.

O Akademii:

Maiwaldova akademie rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým a ostatním lidem. „Ad sapientiam versus“  směrem k moudrosti; v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás.

Pojem „environmentální“ vnímáme jako oblast, kde se prolínají vztahy k životnímu prostředí, ale také vztahy mezi lidmi a vším živým co takové prostředí utváří. Čerpáme z odkazu minulosti, interpretujeme kulturní dědictví benediktinského kláštera. Nabízíme rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí. Podporujeme u dětí jejich tvořivost, sebevědomí a toleranci.

Osvětovou činností vedeme děti, veřejnost i sebe k odpovědnému jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí. Rozvíjíme osvětovou činnost v rámci přednášek, terénních programů a publikační činnosti / Aktuální informace naleznete zde: Osvětová činnost MA

Podrobnosti o činnosti a nabídce akademie naleznete zde: Maiwaldova akademie

Kontakt:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Klášterní 1, 55001 Broumov
E-mail: ma@klasterbroumov.cz

 

Programy pro MŠ

Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Po domluvě s vámi rádi uskutečníme některé z našich programů i přímo u Vás ve školce....

Maiwaldova Akademie

Programy pro 1. stupeň ZŠ

Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem. Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních památek. Po domluvě...

Maiwaldova Akademie

Programy pro 2. stupeň ZŠ

Umíme překvapit neobyčejným vyprávěním o „obyčejných“ místech a věcech na každém kroku Broumovska. Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem v našich edukačních programech. Po domluvě s Vámi rádi...

Maiwaldova Akademie

Programy pro SŠ a SOU

Vzhledem k historii zdejší přírody i lidských pokolení je učebnice Broumovska opravdu pestrá. Krajina Broumovska a její památky jsou pro nás názornou učebnicí i pracovním listem. Naše programy probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov...

Maiwaldova Akademie

Pobytové programy

Pobytové programy jsou postavené na přímém prožitku z historie, tvořivé činnosti a poznání ekologických souvislostí. Probíhají v národní kulturní památce Klášter Broumov nebo v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, krajině barokních...

Maiwaldova Akademie

Veřejnost

Interaktivní prohlídky, prázdninové workshopy, příměstské tábory, tvůrčí dílny, to jsou programy, které pravidelně připravujeme pro všechny věkové skupiny....

Maiwaldova Akademie

Příběhy našich sousedů

Maiwaldova akademie realizuje pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum natáčení pamětnických příběhů na Broumovsku....

Maiwaldova Akademie

Společně s dětmi proti suchu

Maiwaldova akademie se podílí na projektu "Společně s dětmi proti suchu", v rámci kterého vznikne pro pedagogy 1.stupně ZŠ metodika s tématem KLIMATICKÁ ZMĚNA A ZÁDRŽ VODY V KRAJINĚ....

Maiwaldova Akademie

Sdílejte na