Literární domek

Dobročinný večer pro Broumovsko

3. 6. 2022 | Společenský večer s aukcí, rautem a ochutnávkou vín

více info >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | Veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR

více info >

Olga Paštéková: Mezisvěty

Výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Kniha v době středověku

nové vzdělávací programy pro školy

více info >

Za poklady Broumovska

Festival klasické hudby, koncerty po celé léto

více info >

Na jaře roku 2017 jsme zahájili spolupráci s Českým literárním centrem, díky které se původní Kuchařův domek v klášterní zahradě proměnil v Literární domek. Čeští i zahraniční autoři sem pravidelně přijíždějí na rezidenční pobyty, jejichž cílem je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Zájemci z řad veřejnosti mají možnost se s rezidenty setkat na Literárním Café. Jde o neformální besedy a autorská čtení, která se konají vždy jednou měsíčně v prostorách Městské knihovny v Broumově. 

2021

V roce 2021 pokračujme ve spolupráci s Českým literárním centrem, Goethe Institutem, Domem Literatury ve Wroclavi a Českou obcí překladatelů....

Celý článek

2020

Rezidenční pobyty byly ovlivněny světovou pandemií COVID19. Na jaře jsme přivítali pouze jednu německou rezidentku, ostatní nemohli přijet kvůli uzavření hranic. Polské rezidenty v podzimních nahradili čeští spisovatelé....

Celý článek

2019

Počátkem roku 2019 odstartovala spolupráce s Obcí překladatelů, díky níž do Literárního domku zavítali první čeští překladatelé....

Celý článek

2018

Zatímco v roce 2017 byly broumovské rezidence určené pouze českým tvůrcům, v roce 2018 sloužil Literární domek díky spolupráci s německým Goethe Institutem a polským Wrocławským Domem Literatury rezidencím mezinárodním, které...

Celý článek

2017

Od července do prosince 2017 zavítalo do Literárního domku celkem čtrnáct českých tvůrců s třinácti projekty. Osm spisovatelů pracovalo na próze, jeden na básnické sbírce, dva projekty byly komiksové a dva překladatelské: David...

Celý článek

Sdílejte na