Klášter v Křešově

Dobročinný večer pro Broumovsko

3. 6. 2022 | Společenský večer s aukcí, rautem a ochutnávkou vín

více info >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | Veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR

více info >

Olga Paštéková: Mezisvěty

Výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Kniha v době středověku

nové vzdělávací programy pro školy

více info >

Za poklady Broumovska

Festival klasické hudby, koncerty po celé léto

více info >

Křešov (polsky Krzeszów) je vesnice v Polsku, v Dolnoslezském vojvodství. Nachází se zde barokní cisterciácký klášterní komplex s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Fasádu baziliky zdobí barokní sochy významného pražského sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

V roce 1242 založila v Křešově Anna Lehnická opatství benediktinů z Opatovic nad Labem. Boleslav I. Surový na konci 13. století na jeho místě založil klášter cisterciácký. Ve 14. století opatství dosáhlo velkého rozmachu a vlivu - patřilo pod něj okolo 40 obcí a města Lubawka a Chełmsko. V období První slezské války byl Křešov připojen k Prusku. (zdroj: cs.wikipedia.org)

EVROPSKÁ BAROKNÍ PERLA – tak nazývají Křešov znalci  kultury a umění z celého světa. Je národní památkou, nacházející se na prezidentské  listině, a je také  železným kandidátem pro umístění na listinu UNESCO. Křešov je neveliké městečko, které leží u řeky Zadrny nedaleko Kamenné Hory v Dolním Slezsku, v Legnické diecézi. Nejdůležitější atrakcí Křešova jsou monumentální díla největších tvůrců slezského baroka: M. Willmanna, M. Englera, J. W. Neunhertze, F. M. Brokofa, P. Brandla, J. Schrottera.  Komplex se skládá z menší baziliky Nanebevzetí PM, kostela sv. Josefa, mauzolea Slezských Piastovců a kláštera sester benediktinek.

HLAVNÍ MĚSTO MILOSTIVÉ MATKY BOŽÍ – o tomto místě mluví ctitelé Matky Boží z kraje i ze zahraničí. Svatyně Milostivé Matky Boží je hlavní svatyní Legnické diecéze, zastoupené legnickým biskupem a také kancléřem legnické kurie. Legnická diecéze se stará o krásu křešovské svatyně a využívá prostředků z Evropské unie k restaurování památek v doposud nevídané škále. Největším pokladem křešovské svatyně je ikona Milostivé Matky Boží. Datovaná je do první poloviny XIII. století. Je to nejstarší obraz Panny Marie v Polsku. Cisterciákům ho pravděpodobně daroval zakladatel kláštera, svidnicko – javorský kníže Bolko I.  2. června 1997 papež Jan Pavel II. při návštěvě v piastovské Legnici korunoval ikonu papežskými korunami. Všem poutníkům a turistům, kteří budou navštěvovat křešovskou svatyni, přejeme, aby se jim v Domě Milostivé Matky dostalo mnoho milosti a nádherného setkání s Bohem a Kristovou Matkou. Přejeme také nezapomenutelné zážitky při poznávání krásy barokního umění a architektury. (zdroj: www.opactwo.eu)

Odkaz na virtuální prohlídku.

 

Sdílejte na