Historie

Objevte bohatou historii kláštera, který býval správním i kulturním centrem regionu.

Ponořte se do slavné historie Broumovského kláštera

Dobročinný večer pro Broumovsko

3. 6. 2022 | Společenský večer s aukcí, rautem a ochutnávkou vín

více info >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | Veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR

více info >

Olga Paštéková: Mezisvěty

Výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Kniha v době středověku

nové vzdělávací programy pro školy

více info >

Za poklady Broumovska

Festival klasické hudby, koncerty po celé léto

více info >

Benediktini

Slovo mnich pochází z řeckého „monos", což znamená sám, resp. osamocený. Význam tohoto označení byl v tom, že mnich žil osamoceně zejména od světského života a požitků. Takto žili četní poustevníci již v prvních stoletích našeho letopočtu...

Celý článek

Klášter Broumov

Území Broumovska daroval v roce 1213 král Přemysl Otakar I. benediktinskému řádu. V darovací listině je území charakterizováno slovy „krajina děsná v širé pustině“, která se stala populární díky citaci v předmluvě...

Celý článek

Klášterní gymnázium

Není stoprocentně jasné, kdy došlo k založení klášterní školy, z dochovaných pramenů se usuzuje, že byla zřízena nejdříve v roce 1306, kdy došlo k vybudování kláštera a benediktini měli povinnost pečovat také o vyučování....

Celý článek

Klášterní knihovna

Knihovna se jistě zrodila již v počátcích kláštera, protože zakladatel řádu sv. Benedikt ve své řeholi klade velký důraz na četbu. Podle těchto pravidel se mniši mají věnovat četbě 2-3 hodiny denně v závislosti na roční době. Postupně, jak...

Celý článek

Klášterní zahrada

Ve středověkém broumovském klášteře - klášterní pevnosti přestavěné v polovině 14. století ze staršího hradu - sloužilo jako zahrada malé prostranství před klášterním kostelem, v podstatě hradební příkop oddělený od města hradební zdí se...

Celý článek

Seznam opatů

Břevnovští opaté 1. Anastasius Radla 993 - 996 2. Hieronymus asi 999 - asi 1007 3. Gregorius asi 1007 - asi 1023 4. Arsenius asi 1023 - asi...

Celý článek

Sdílejte na