23 sobota
Výtvarný workshop a komentovka s umělcem Davidem Hanvaldem
Broumovský klášter

Výtvarný workshop a komentovka s umělcem Davidem Hanvaldem

Sobota 23. listopadu 2019 / 14 - 16:00 hod. 
Klášter Broumov / Dětská galerie Lapidárium

Výtvarný workshop a komentovaná prohlídka výstavy Není všechno zlato, co se třpytí / All That Glitters Is Not Gold​ konceptuálního umělce Davida Hanvalda. 

David Hanvald (*1980)
Tematizuje podněty ze světa umění, principy a konvence zobrazování a také převádění skladebných a výtvarných prostředků různých disciplín do média malby. Jeho strategií je kombinace hravosti a spontánní improvizace s racionalitou a systematičností. Na jedné straně razantní, gestické tahy štětce a výrazné, pestré barvy, na straně druhé intelektuální hra s prostorovou iluzívností malířského média a snaha zpochybňovat či vysloveně popírat limity obrazu. Žije a pracuje v Liberci. Po roce na FVU v Ústí nad Labem a TU v Liberci vystudoval VŠUP v Praze, ateliér malířství u Stanislava Diviše a Aldina Popaji.

Rezervace: ma@klasterbroumov.cz, + 420 603 271 426
Sraz ve 14:00 hodin na klášterním nádvoří u kašny
Vstupné: 60 Kč / dítě, 1 doprovod vstupné neplatí

  

Zpět na kalendář akcí