Bulletiny

Adventní, Vánoční a Silvestrovské prohlídky


více info >

8. Broumovské diskuse na YouTube

Podívejte se na záznam hlavních panelů se zajímavými hosty

více info >

Za poklady Broumovska na YouTube

Poslechněte si záznam koncertu festivalových rezidentů

více info >

Nakoukněte do informačního bulletinu Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, který vydáváme čtyřikrát ročně. Najdete v něm zajímavosti, pozvánky či novinky o klášterních aktivitách... Přejeme příjemné čtení. 

Chcete bulletin dostávat do své emailové schránky? Rádi to zařídíme :-)
Napište nám na email katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Bulletin č.7 / prosinec 2015

Blíží se závěr roku, jenž vybízí k bilancování. Ukončení rekonstrukce kláštera bylo začátkem dalších fází revitalizace, smysluplných jak pro nás a benediktiny, tak pro návštěvníky. Věříme, že se nám zatím daří tuto výzvu naplňovat, neboť návštěvnost kláštera se razantně zvýšila. O to těžší pro nás bude ji udržet a přitom zachovat kvalitu a přiměřenost programu. Chystáme novou expozici Turínského plátna, nové vzdělávací programy pro školáky, ale i pro firmy, rádi bychom vydali publikaci k divadelnímu projektu Hra-nic-e, plánujeme upravit a zkvalitnit prohlídkové trasy klášterem, uvažujeme o klášterní restauraci. Zastávám názor, že odpovědnost podnikatelských subjektů, nejen kláštera, v místě svého působení nekončí u brány jejich provozoven a jsem rád, že na Broumovsku nejsem zdaleka osamocen. V širším pojetí pak každý neseme spoluodpovědnost za svět kolem, tedy za sebe, ale i umění žít spolu. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás.

Bulletin v PDF

Bulletin č.6 / září 2015

Dvanáct týdnů v životě se nezdá být mnoho. Pokud to ale vztáhneme na léto v broumovském klášteře, byly to neuvěřitelně intenzivní tři měsíce. Se začátkem prázdnin se rozeběhl 10. ročník festivalu Za poklady Broumovska, který pak přivítal rekordní počet návštěvníků a přispěl významnou částkou místním kostelům. Vzdělávací a kulturní centrum hostilo konferenci o baroku, hudební kurzy, plenér Národní galerie, pobyty s jógou a v neposlední řadě i tvůrčí tým divadelního představení Hra-nic-e. To již čtyřikrát zaplnilo třísetmístný sál Dřevník a mnohým se nesmazatelně vrylo do paměti. Broumovský klášter navštívilo v létě mnohem více návštěvníků než v minulých letech. Plánujeme nové projekty obnovy historických expozic, ale také vybudování restaurace. Zkrátka klášter nezahálí. Proto musíme zvažovat své možnosti a dobře promyslet, čemu se věnovat nyní a co můžeme odložit, abychom nepřecenili své síly...

Bulletin v PDF

Bulletin č.5 / červen 2015

Od posledního vydání našeho bulletinu se změnilo opravdu mnoho. 22. dubna v předvečer svátku sv. Vojtěcha a na Den země jsme slavnostně přestřihli pásku rekonstruovaným prostorám broumovského kláštera a shon, který tomuto aktu předcházel, není třeba popisovat. Akce se, věřím, vydařila stejně jako následný víkend otevřených dveří, který přilákal na pět a půl tisíce návštěvníků. Na zasloužený odpočinek však zatím nebyl čas. Od samého počátku jsou nově rekonstruované i původní prostory hojně využívány, a to často v zatěžkávacích podmínkách, protože stále dokončujeme 2. etapu. Snažíme se tedy najít ideální provozní model, realizujeme tradiční i nové projekty. Je toho zkrátka tolik, že naším největším problémem je najít na vše dost času a nedělat chyby. Držte nám, prosím, palce...

Bulletin v PDF

Bulletin č.4 / březen 2015

Nahlédněte spolu se mnou do dalších tří měsíců života Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Událo se toho opravdu hodně a máme pro Vás dobré zprávy: Pan Libor Winkler půjčil Agentuře pro rozvoj Broumovska prostředky na dokončení ubytovací části kláštera – Domu hostů. Díky tomu tak máme čas oslovit další možné dárce a podporovatele a především jim ukázat, jak chceme centrum provozovat. Padlo také definitivní rozhodnutí, že po dvou letech se Broumovská klávesa, tedy mezinárodní soutěž mladých klavíristů, vrací z Mikulova do Broumova. Současně na nás stále více doléhá tréma spojená se slavnostním otevřením revitalizované části kláštera 22. dubna 2015. A to nikoliv pro akci samotnou, ale pro tíhu odpovědnosti nezklamat při naplňování naší vize být evropskou kulturní institucí rozvíjející tvořivost, sebevědomí a toleranci. Institucí, která je zároveň ekonomicky udržitelná a chová hlubokou úctu ke všemu, co klášter představuje.

Bulletin v PDF